Παλιά συσκευή; Υπάρχει λύση!

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

10.000 τόνοι αποβλήτων βρίσκονται στα σπίτια μας!

Η Λάρισα πρωτοπορεί πανελλήνια στον τομέα της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα στον τομέα της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων, καθώς σύντομα θα αποκτήσει την πρώτη εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης τέτοιου είδους αποβλήτων στη χώρα.

Πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση στην οικονομία της πόλης μας, αλλά ακόμη σημαντικότερη είναι για το περιβάλλον. Τα τεχνολογικά απορρίμματα που σήμερα το επιβαρύνουν μπορούν να αποτελέσουν παρελθόν, καθώς με τη λειτουργία της επιτυγχάνεται η «καθαρή» διαχείρισή τους, για ένα καθαρότερο περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας.

Η εν λόγω μονάδα, που δημιουργείται στη Λάρισα και προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του ερχόμενου Δεκεμβρίου (στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας –Καρδίτσας, στο δημοτικό διαμέρισμα Ελευθερών του Δήμου Κοιλάδας), εκτός των άλλων αποτελεί μια προσπάθεια αλλαγής στάσης ζωής απέναντι στο περιβάλλον.

«Οι Έλληνες ως Ευρωπαίοι πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι πλέον από τη νομοθεσία να συλλέγουμε συστηματικά κάθε χρόνο τουλάχιστο 44.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων (4 κιλά ανά κάτοικο), να τα διαχειριζόμαστε και να τα διαθέτουμε έτσι ώστε να μην βλάπτουν το περιβάλλον και κατ’ επέκταση εμάς τους ίδιους.

Η διαδικασία αυτή ορίστηκε από την Πολιτεία στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.», το οποίο δημιουργήθηκε από τις εταιρίες του κλάδου παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, όπως ήταν υποχρεωμένες από τη νομοθεσία και είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων μέσω ειδικών κέντρων επεξεργασίας και αξιοποίησής τους.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση έργου με το μοναδικό εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ αυτό συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

Το εργοστάσιο επεξεργασίας και αξιοποίησης των ηλεκτρονικών συσκευών και των υλικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας στην Λάρισα έχει σκοπό την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών που δεν μας είναι πλέον απαραίτητες αφού βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Το εργοστάσιο θα είναι πλέον έτοιμο και θα περιμένει να αξιοποιήσει χιλιάδες τόνους συσκευών το χρόνο. Συγκεκριμένα, θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται μέχρι και 4.000 τόνους ηλεκτρονικών συσκευών το χρόνο».

Να σημειωθεί ότι εφόσον θα είναι η μοναδική του είδους εξειδικευμένη μονάδα θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικά απόβλητα προς ανακύκλωση από όλη τη χώρα και θα αποτελεί μεγάλο κέντρο επεξεργασίας τους.

10.000 ΤΟΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

«Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας των ηλεκτρονικών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, η υπερπαραγωγή των κατασκευαστών και ο συνεχώς αυξανόμενος καταναλωτισμός μας, οδήγησε, κυρίως τα τελευταία χρόνια, στη δημιουργία τεράστιων ποσοτήτων παλιάς, ξεπερασμένης τεχνολογίας τέτοιων συσκευών που πλέον θεωρούνται «άχρηστα απόβλητα».

Υπολογίζεται ότι το συνολικό βάρος αυτών των αποβλήτων είναι περισσότερο από 100.000 τόνους μόνο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 10.000 τόνοι από αυτά υπολογίζεται ότι βρίσκονται στοιβαγμένα και στα θεσσαλικά νοικοκυριά και πολλά από αυτά καταλήγουν στους κάδους των σκουπιδιών μας αδιαφορώντας για την τελική διάθεσή τους στο περιβάλλον. Αν υπολογίσουμε και το τι έρχεται στο άμεσο μέλλον εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου ρυθμού αντικατάστασης των παλαιών τηλεοράσεων και των παλιών οθονών των ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες καθοδικής λυχνίας (CRT) από νέες υψηλής ευκρίνειας οθόνες LCD και πλάσματος, τότε το πρόβλημα έχει τραγικά αυξητικές τάσεις αν δεν το διαχειριστούμε σωστά.

Δυστυχώς, μέρος αυτών των συσκευών έχουν καταλήξει και καταλήγουν ίσως ακόμη σε χώρους απορριμμάτων, στις χωματερές, στα οικόπεδα, στα χωράφια ανεξέλεγκτα, ίσως και στις όχθες του Πηνειού, δημιουργώντας σημαντικούς όγκους σκουπιδιών, απειλώντας το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα με μόλυνση.

Έχουμε δει όλοι μας – για παράδειγμα – παλιά κινητά τηλέφωνα στα συρτάρια των σπιτιών μας ακόμα και στα παιχνίδια των παιδιών μας , παλιές τηλεοράσεις και ραδιόφωνα στις αποθήκες μας παντού όπου μπορεί να φανταστεί ο νους μας, αγνοώντας τον κίνδυνο που διατρέχουμε όλοι μας.

Μέχρι τώρα οι συσκευές συλλέγονταν από πλανόδιους ρακοσυλλέκτες, έπειτα οδηγούνταν σε κάποιες μάντρες όπου πρεσάρονταν χωρίς καμία διαδικασία απορρύπανσης και κατέληγαν προς καύση για διαχωρισμό κάποιων χρήσιμων μετάλλων, χωρίς την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών όπως του μόλυβδου, του υδραργύρου ,των βρωμιούχων επιβραδυντών φλόγας που εμπεριέχεται στις ηλεκτρονικές πλακέτες τους και σε πολλά πλαστικά μέρη τους με αποτέλεσμα τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και την έκλυση τοξικών αερίων λόγω της καύσης τους στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα, όχι μόνο πρέπει, αλλά και μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις δύο αυτές απαράδεκτες πρακτικές.

Οι καταναλωτές δεν πρέπει στο εξής να πετάνε στους κάδους απορριμμάτων τους παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον χαλασμένο τους εκτυπωτή , τον παλιό χαλασμένο κινητό τηλέφωνο , την τηλεόρασή που είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας, το χαλασμένο ραδιοκασετόφωνο, το φωτοτυπικό μηχάνημα ή το παλιό fax.

Αυτά όλα μπορούν πλέον να ανακυκλωθούν…».

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

«Όπως και για τα άλλα είδη αποβλήτων, επιδιώκεται η ελάχιστη δυνατή απόρριψή των ΑΗΗΕ στο περιβάλλον και η µεγιστοποίηση της επαναχρησιµοποίησης ή ανακύκλωσης µερών και υλικών τους. Τα ΑΗΗΕ διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες κατηγορίες αστικών αποβλήτων, κυρίως γιατί κατά κανόνα είναι συναρµολογηµένα σύνολα. Για να καταστεί συνεπώς εφικτή η ανακύκλωσή τους, πρέπει πρώτα να διαχωριστούν στα επιµέρους υποσύνολα και υλικά που τα απαρτίζουν.

Tα ηλεκτρονικά απόβλητα συλλέγονται σε ειδικά «container» της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» , είτε από τους δήμους που είναι συμβεβλημένοι με το σύστημα, όπως για παράδειγμα οι θεσσαλικοί δήμοι Λαρισαίων, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίστας κλπ., είτε από εταιρίες αδειοδοτημένες που έχουν συμβληθεί με το σύστημα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», είτε από καταστήματα λιανικής πώλησης των συσκευών που είναι συμβεβλημένα με το σύστημα είτε από μεγάλους χρήστες αυτών των συσκευών σε απευθείας συνεργασία με το σύστημα.

Στη συνέχεια με φορτηγά μεταφορικών εταιριών που έχουν άδειες μεταφοράς αποβλήτων ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα μεταφέρονται στην εταιρία «ΗER S.A.» η οποία διαθέτει όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις για την επεξεργασία και την αξιοποίηση αυτών των συσκευών ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η μονάδα σε πλήρη λειτουργία μπορεί να επεξεργάζεται 1.500 έως 2.000 τόνους οθόνες το χρόνο. Έχει τη δυνατότητα επίσης να επεξεργάζεται , να ανακυκλώνει και να αξιοποιεί οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή και συσκευή τηλεπικοινωνίας όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, περιφερειακά υπολογιστών, σκληρούς δίσκους , συσκευές αναπαραγωγής δεδομένων, ήχου και εικόνας, που λειτουργούν με οπτικούς δίσκους (CDs-DVDs), τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, ασυρμάτους, ATMs τραπεζών, όργανα μετρήσεων και ελέγχου οργάνων ,ανιχνευτές καπνού κ.λπ.

Ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός-ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Εταιρίας είναι τελευταίας τεχνολογίας και ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ».

«Το εργοστάσιο θα εφαρμόζει τη μη καταστροφική, επιλεκτική αποσυναρµολόγηση.

Η διαδικασία προχωρά µέχρι ένα επιθυµητό «βάθος αποσυναρμολόγησης» που είναι κοστολογικά και περιβαλλοντικά συµφέρουσα.

Η πρώτη εργασία αφορά στη διαλογή και στην ταξινόμηση των διάφορων συσκευών όπου θα γίνεται με χειρωνακτικό τρόπο και με ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στο εργοστάσιο θα υπάρχουν ξεχωριστές γραμμές παραγωγής , όπου θα πηγαίνουν οι διάφορες συσκευές για αποσυναρμολόγηση και απορρύπανση. Το κάθε τι θα ταξινομείται αντίστοιχα και θα διατίθεται ανάλογα:

1. Σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα (χαλκός, αλουμίνιο κ.λπ.) ταξινομημένα πιστοποιημένα όλα με ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό για την κατηγορία και την αναλογία των στοιχείων του κράματος.

2. Πλαστικά ταξινομημένα κατά κατηγορία πλαστικού, χρώματος και περιεκτικότητας, πιστοποιημένα από επίσης ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό.

3. Είδη γυαλιού από οθόνες τηλεοράσεων και Η/Υ απορρυπασμένα από φώσφορο και ταξινομημένα σε μολυβδούχα ή μη.

4.Μέρη με επικίνδυνα στοιχεία που χρειάζονται ειδική διαχείριση λόγω των επικίνδυνων ουσιών τους όπως οι μπαταρίες των συσκευών , οι ηλεκτρονικές κάρτες των συσκευών και ορισμένα υλικά ηλεκτρονικών καρτών όπως οι πυκνωτές, θερμοστάτες υδραργύρου, αισθητήρες υδραργύρου, διακόπτες υδραργύρου κ.λπ. τα οποία θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται για επεξεργασία, σε κατάλληλες μονάδες του εξωτερικού που διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό».

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Στους ΧΥΤΑ θα καταλήγει το 5% του αρχικού βάρους και μάλιστα με πολύ μικρό όγκο, γεγονός που κάνει εύκολη τη διαχείρισή τους, αναφέρει ο κ. Στάθης και για το πού θα πηγαίνει το υπόλοιπο 95% εξηγεί: «Τα σιδηρούχα μέταλλα και τα υπόλοιπα μη σιδηρούχα όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο και άλλα θα πηγαίνουν στις αντίστοιχες βιομηχανίες του εσωτερικού για ανακύκλωση , οι οποίες τα χρησιμοποιούν κατόπιν ειδικής επεξεργασίας στην παραγωγή. Από τις ηλεκτρονικές κάρτες των υπολογιστών και των άλλων ηλεκτρονικών συσκευών , τους συνδέσμους και τα σημεία επαφών μπορούν να ανακτηθούν πολύτιμα μέταλλα όπως π.χ. χρυσός από αντίστοιχες βιομηχανίες του εξωτερικού.

Ήδη υπάρχουν συμφωνίες της HER S.A. με εταιρίες του εξωτερικού που ειδικεύονται στον τομέα. Αρκετές από τις οθόνες υπολογιστών που θα συλλέγονται θα είναι σε καλή κατάσταση. Μετά από ένα πρώτο ποιοτικό έλεγχο, ορισμένες από αυτές θα κρίνονται εύχρηστες ή επισκευάσιμες και κατόπιν τεχνικών παρεμβάσεων θα εξάγονται σε χώρες του Tρίτου Κόσμου για επαναχρησιμοποίηση. Κάτι που σε μας είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας σ’ αυτούς θεωρείται χρήσιμο.

Άλλες, αφού προηγουμένως αποσυναρμολογηθούν και ανακτηθούν τα αξιοποιήσιμα μέρη τους θα απορρυπαίνονται σύμφωνα με διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά standards με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού που θα διαθέτει το εργοστάσιο για το διαχωρισμό του γυαλιού των καθοδικών λυχνιών (CRT) .

Το καθαρό (χωρίς μόλυβδο) γυαλί θα διατίθεται σπασμένο, απορρυπασμένο από φώσφορο για επαναχρησιμοποίηση του γυαλιού σε διάφορες χρήσεις .

Το γυαλί με περιεκτικότητα μόλυβδου πλήρως απορρυπασμένο από φώσφορο θα διατίθεται σε εργοστάσια του εξωτερικού που έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης μόλυβδου από γυαλί και σε ειδικές βιομηχανίες, υαλότουβλων και κεραμοποιίες για την ώρα του εξωτερικού που θα το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για παραγωγή υαλότουβλων που μπορούν να προσφέρουν και προστασία από την ακτινοβολία λόγω της ύπαρξης μόλυβδου στη σύνθεσή τους.

Ένα καινούργιο και πρωτοποριακό προϊόν παγκοσμίως με πολύ υψηλή ζήτηση».

Πού μπορούμε

 

να παραδώσουμε

 

τις παλιές συσκευές

 

για ανακύκλωση

Σε εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης των συσκευών που έχουν συμβληθεί με την «Aνακύκλωση Συσκευών A.E.» και είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν τη συσκευή μας προς ανακύκλωση.

Στους Δήμους των Θεσσαλικών πόλεων που έχουν σύμβαση με την «Aνακύκλωση Συσκευών A.E.» και έχουν καθορίσει σημεία συλλογής των συσκευών. Στον Δήμο Λάρισας η παράδοση γίνεται στο Παλιό Αμαξοστάσιο, που βρίσκεται στην οδό Καρδίτσης, (τηλ. 2410-680.229).

Οι ενδιαφερόμενοι (ιδιώτες, εταιρίες, δημόσιοι οργανισμοί… κ.α.) για περισσότερες πληροφορίες στην ανακύκλωση συσκευών, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα της εταιρίας: 210-5319780 και 210-9515648-9 ή στα FAX: 210-5319766 και 210-9515609 ή στα emails: info@electrocycle.gr και info@her.com.gr

Αρέσει σε %d bloggers: