Βιώσιμη Παγκόσμια Κοινωνία

Εκστρατεία για την προστασία του περιβάλλοντος αποφάσισε η Σοσιαλιστική Διεθνής μετά από την συνεδρίαση στο Λονδίνο και υπό την προεδρία του προέδρου του Πασοκ και προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργου Α. Παπανδρέου. Το βάρος δόθηκε στους τρόπους δράσεις καθώς και η συμαχίες με διεθνείς οργανισμούς.

Προβλήματα όπως οι υδάτινοι πόροι και η ενέργεια τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργος Α. Παπανδρέου ζήτησε από κάθε κόμμα μέλος να αναλάβει πρωτοβουλίες στην χώρα του και οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα προταθούν για εφαρμογή στις υπόλοιπες χώρες.

Η Επιτροπή κατέληξε, μεταξύ άλλων, στα εξής συμπεράσματα:

* Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας και η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά μας. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα μεμονωμένα, και η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει το περιθώριο να αφήσει καμία χώρα έξω από αυτήν την προσπάθεια. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται μια κοινή, επαρκή και αποτελεσματική πολυμερή απάντηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν διασφαλίσουμε τη σωστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.
* Δύο βασικές προσεγγίσεις πρέπει να συγκλίνουν – η επιστημονική και η πολιτική. Η τελευταία πρέπει να εμπνέεται από τη βούληση, το όραμα και τη δέσμευση για τη δημιουργία μιας βιώσιμης προοπτικής για όλους τους πολίτες όλων των εθνών. Έργο της Επιτροπής για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι η επεξεργασία προτάσεων που λαμβάνουν υπόψη τις άμεσες και μακροπρόθεσμες πολιτικές που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη πρόκληση.
* Μια Νέα Συμφωνία με τη Φύση ( New Deal with Nature) χρειάζεται για να εξισορροπηθεί η σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, ως μια νέα αντίληψη διακυβέρνησης που θα αντανακλά τη σημασία αυτής της αλληλεξάρτησης.
* Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κοινή ευθύνη και χρειάζεται μια συνολική στρατηγική, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η τεχνική και οικονομική υποστήριξη προς τις χώρες που έχουν λιγότερες δυνατότητες για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων. Τα ποσοστά των εκπομπών αερίων για κάθε χώρα θα πρέπει να βασίζονται τόσο στα υπάρχοντα επίπεδα εκπομπής αερίων, όσο και στην οικονομική δυνατότητα της χώρας να τα μειώσει. Οι πλουσιότερες χώρες, με μεγαλύτερες εκπομπές αερίων, πρέπει να είναι αυτές που θα τις μειώσουν περισσότερο.
* Οι προσπάθειες για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων πρέπει να προχωρήσουν μαζί με την καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε σε ένα μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται η οικονομική ανάπτυξη, η καταπολέμηση της φτώχειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, πιστεύουμε ότι, μια κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική προστασία και μια κοινωνία συνοχής.
* Η προσεχής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μπαλί, πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη συμφωνία για μια νέα σειρά δεσμεύσεων της διεθνούς κοινότητος, μετά το 2012. Είναι σημαντικό όμως, οι δεσμεύσεις που πάρθηκαν στο Κιότο για τον περιορισμό ή την σταθεροποίηση των ρυπογόνων αερίων, να έχουν ικανοποιηθεί μέχρι το 2012 και ρεαλιστικές και φιλόδοξες προσπάθειες να γίνουν για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα ακολουθήσει αυτή του Κιότο, δεσμεύοντας τις χώρες που εκπέμπουν το μεγαλύτερο ποσοστό ρυπογόνων αερίων.

Η Επιτροπή αποφάσισε το επόμενο διάστημα να συναντηθεί στο Σαντιάγο, τη Νέα Υόρκη, τη Νότιο Αφρική και τη Σουηδία.

*H φωτογραφεία είναι από την ιστοσελίδα του Γ. Α. Παπανδρέου

*Η ανακοίνωση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

Αρέσει σε %d bloggers: