Πρόστιμο από τη Νομαρχία στο δήμο Τρικκαίων

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

Με πρόστιμο το οποίο θα έχει και συνέχεια τιμωρήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων ο δήμος Τρικκαίων και συγκεκριμένα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, για τη ρύπανση πρόσφατα του Ληθαίου ποταμού, από την παράνομη διάθεση υγρών αποβλήτων από το Βιολογικό Καθαρισμό, μια τιμωρία, η οποία θα έχει και συνέχεια αν συμβούν ανάλογα γεγονότα όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Μπορεί το πρόστιμο να είναι μικρό (2.000 ευρώ), αλλά δείχνει τις προθέσεις της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων σε μια ανάλογη μελλοντική ενέργεια. Η απόφαση επιβολής του προστίμου υπογράφεται από τον αντινομάρχη κ. Διαλεσιώτη αφού προηγήθηκε έκθεση από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.
Πιο αναλυτικά το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο δήμο Τρικκαίων αναμένεται να έχει και συνέχεια απέναντι σε οποιονδήποτε προκαλέσει ρύπανση σε ποτάμι ή άλλο χώρο που είναι της εποπτείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων. Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αναφέρει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων και προς την ΕΝΑΕ, όσον αφορά τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού μας.

«Από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Τρικάλων έχουν δημιουργηθεί πολλές φορές προβλήματα ρύπανσης καθώς η υφιστάμενη εγκατάσταση δεν επαρκούσε για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης.
Πέρα από τις αδειοδοτημένες δραστηριότητες που βρίσκονται κατά μήκος του Πηνειού ποταμού, περιοδικά ο αποδέκτης επιβαρύνεται από απόβλητα τα οποία σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή (φυτοφάρμακα, λιπάσματα κλπ.)».

Ιδιαίτερη αναφορά στην ίδια έκθεση γίνεται και για τις ανεξέλεγκτες χωματερές:
«Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι έντονο στο Νομό μας. Σήμερα έχουμε ένα ΧΥΤΑ στην περιοχή μας ο οποίος αν και ολοκληρώθηκε δεν έχει τεθεί σε λειτουργία λόγω υπολειπομένων εργασιών του οδικού δικτύου που οδηγεί σ’ αυτόν. Παρά την μεγάλη μείωση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) παραμένουν ισάριθμες με τους Δήμους θέσεις ενεργείς (ΧΑΔΑ) που θα λειτουργούν μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ που αναμένεται να γίνει εντός του έτους 2008. Θα πρέπει να προχωρήσει η επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης όλων των (ΧΑΔΑ) και εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης απορριμμάτων μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης προϊόντων και ενέργειας».

Επίσης θεωρείται αναγκαία η θεσμοθέτηση χρήσεων γης με πρόβλεψη χώρων για εγκατάσταση βιοτεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα εγκατάστασης στις περιοχές κατοικίας. Τέλος η Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Περιβάλλοντος τονίζεται πως έχουν μεγάλο πρόβλημα με ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται ο πολίτης όπως θα θέλαμε, και γενικά λόγω της ελλείψεως αυτής δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας.

πηγή «Ε»

Αρέσει σε %d bloggers: