Η Νομαρχία «ανοίγει» το φάκελο Τιταρήσιος

Η Νομαρχία Λάρισας ανοίγει το φλέγον ζήτημα του Τιταρήσιου, με στόχο να ξεκινήσουν έργα για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα του.
Συγκεκριμένα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λάρισας ενέκρινε ποσό 280.000 ευρώ που θα διατεθεί για την εκπόνηση μεγάλης υδρογεωλογικής μελέτης για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού προκειμένου, συν τοις άλλοις, να αντιμετωπιστούν, αποτελεσματικά προβλήματα άρδευσης και ύδρευσης μιας μεγάλης σε έκταση περιοχής του Ν. Λάρισας .

Όπως επισημαίνεται σε σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας, ο Τιταρήσιος ποταμός (ή Ξηριάς όπως είναι ευρύτατα γνωστός) υδροδοτούσε και άρδευε μεγάλες εκτάσεις του νομού χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Τα τελευταία 20 χρόνια οι κλιματικές αλλαγές, η μείωση των βροχοπτώσεων, η ραγδαία αύξηση του αριθμού των γεωτρήσεων και οι αυξημένες ανάγκες ύδρευσης των πληθυσμών είχαν σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση του υδροφόρου ορίζοντα .

Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών υποχρέωσε τους παραγωγούς να κατασκευάσουν γεωτρήσεις που κατέβαιναν σε μεγαλύτερα βάθη προκειμένου να βρουν τις απαραίτητες ποσότητες νερού για την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων.
Η συγκεκριμένη τακτική όμως αποδείχθηκε καταστροφική για τον Τιταρήσιο ποταμό καθώς οι πηγές τροφοδοσίας του ποταμού άρχισαν να παρουσιάζουν ελλείμματα.
Με εξαίρεση τις ορεινές περιοχές και ορισμένες χρονιές, κατά τις οποίες σημειώθηκαν περισσότερες βροχοπτώσεις, οι πηγές στέρευαν, ο όγκος των υπογείων υδάτων παρουσίαζε αισθητή μείωση, το πρόβλημα της έλλειψης νερού παρουσιαζόταν απειλητικό.

Δεδομένου ότι ο Τιταρήσιος ποταμός αρδεύει μια έκταση που αγγίζει τα 120.000 στρέμματα και υδροδοτεί κατοίκους των Δήμων Τυρνάβου, Αμπελώνα και Λάρισας επιβάλλεται να γίνουν παρεμβάσεις που θα ξαναδώσουν ζωή στον ποταμό, θα συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης και άρδευσης και θα δημιουργήσουν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης, προστατεύοντας τον Τιταρήσιο με πολιτικές αποτελεσματικές και οικολογικά ορθές.

Η υδρογεωλογική μελέτη που αποφασίστηκε να γίνει, αποσκοπεί στην συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων άρδευσης και ύδρευσης και θέτει ως κύριους στόχους της τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου των λεκανών απορροής του Τιταρήσιου, τον τεχνητό εμπλουτισμό των αποθεμάτων του, τη σύνταξη μαθηματικού μοντέλου, την μελέτη των πιθανών αιτιών ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτων του, την εξεύρεση και εφαρμογή της καλύτερης δυνατής μεθόδου τεχνητού εμπλουτισμού των υπογείων πηγών προκειμένου να επιτευχθεί επανάκαμψή τους και φυσικά τις προτάσεις έργων που κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι .

από την εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυκας

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: