Σύστημα που θα ελέγχει τη ρύπανση του Πηνειού εγκαθιστά η Νομαρχία

Ενα μεγάλο πρόγραμμα, ύψους 275.200 ευρώ για τη μέτρηση των ρύπων στον Πηνειό ποταμό υλοποιεί η Νομαρχία Λάρισας.
Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που σκοπό έχει να ελέγχει ηλεκτρονικά το ποτάμι, ένα από τα πλέον ευαίσθητα, αλλά και τα πλέον πολύπαθα οικοσυστήματα του νομού μας.
Μεταξύ άλλων, θα εγκατασταθούν μηχανήματα που θα ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τη ρύπανση στο ποτάμι με σκοπό να γίνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις
Προχτές, η Επιτροπή Έργων της Νομαρχίας, ενέκρινε μάλιστα την κατασκευή δυο οικίσκων, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ που θα ανεγερθούν στο ύψος της ΔΕΥΑΛ και στη Γυρτώνη για να στεγάσουν τους σταθμούς μέτρησης.
Ειδικότερα, το δίκτυο μέτρησης της ρύπανσης, είναι μέρος του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Αγροτών & Ελέγχου των Περιβαλλοντικών Ρύπων» για την Νομαρχία Λάρισας. Με το σύστημα θα γίνεται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ρύπων στον ποταμό Πηνειό με βάση τα παρακάτω:
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο σταθμούς συλλογής δεδομένων (ένας στο ύψος της ΔΕΥΑΛ και ένας στην γέφυρα Γυρτώνης, μετά την έξοδο των αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής) και από το κέντρο καταγραφής των δεδομένων, που θα βρίσκεται στην Νομαρχία.
Σε κάθε σταθμό συλλογής δεδομένων θα υπάρχει οικίσκος μέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί ο πίνακας, που θα περιέχει το PLC, την κάρτα Αναλογικών Εισόδων και το modem του σταθμού. Επίσης θα τοποθετηθεί δεξαμενή χωρητικότητας 1m3, μέσα στην οποία θα βυθιστούν οι αισθητήρες, που θα μετρούν τις ακόλουθες παραμέτρους: NO3, DO, TOC, DOC, COD, BOD, SS. Η δεξαμενή θα είναι συνδεδεμένη μέσω σωλήνα με αντλία βορβόρου 2 m3/h, βυθισμένη στον ποταμό. Η αντλία θα έχει και φλοτέρ, ώστε σε περίπτωση που το νερό έχει χαμηλή στάθμη να πηγαίνει σχετικό σήμα στο χειριστή του κέντρου για το πρόβλημα. Με την προαναφερθείσα αντλία, το νερό της δεξαμενής θα ανανεώνεται 2 φορές την ώρα, κάτι που σημαίνει ότι η μέση τιμή του 24ώρου που θα αποστέλλεται στο κέντρο θα προκύπτει από 48 μετρήσεις.
Για την αποστολή των μετρήσεων στο κέντρο καταγραφής θα χρησιμοποιηθούν Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC), οι οποίοι θα παίρνουν τις μετρήσεις από τους αισθητήρες, θα τις αποθηκεύουν και θα τις μεταδίδουν στο κέντρο.
Το PLC κάθε σταθμού θα επικοινωνεί με το τοπικό modem το οποίο και θα αποστέλλει τα στοιχεία στο modem του κέντρου, το οποίο με τη σειρά του θα στέλνει τα δεδομένα στο PLC του κέντρου. Εκεί θα γίνεται η αποθήκευση των στοιχείων και το PC, που θα συνδέεται με το PLC μέσω σειριακής θύρας, θα εμφανίζει τη μέση τιμή του 24ώρου για κάθε σταθμό. Ταυτόχρονα θα αποθηκεύει τις μετρήσεις του PLC σε αρχείο Excel, χωρίς τη χρήση λογισμικού, αφού η ανάγνωση των μετρήσεων θα γίνεται απ’ ευθείας από το PLC του κέντρου.
Οι μετρήσεις θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μια φορά την ημέρα θα αποστέλλεται στο κέντρο η μέση τιμή του 24ώρου. Στον πίνακα του κέντρου θα συγκρατούνται στη μνήμη μέχρι και 30 ημερήσιες τιμές. Οι τιμές αυτές θα συγκρατούνται και στη μνήμη των δύο τοπικών σταθμών, ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους σε περίπτωση βλάβης είτε του PC, είτε του κεντρικού σταθμού. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να λαμβάνονται τιμές απ’ ευθείας.

Ν.Ε. ΣΥΝ
«Είναι πολιτικές οι ευθύνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Λάρισα»

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. νομάρχη σχετικά με τα επίπεδα των αέριων ρύπων στη Λάρισα, το τμήμα Οικολογίας της Ν.Ε. ΣΥΝ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Η πλήρης ταύτιση των επιστημονικών μετρήσεων της Ε.Ε. αφ’ ενός και του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ ετέρου, για τα αποτελέσματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Λάρισας είναι δεδομένη.
Στη Λάρισα καταγράφονται υπερβάσεις των οριακών τιμών συγκέντρωσης μικροσωματιδίων (ΡΜ10) και διοξειδίου του θείου (SO2), ενώ οι λοιπές συγκεντρώσεις ρύπων κινούνται όχι πάντα σε καθησυχαστικά επίπεδα.
Αντί όμως ο κ. Κατσαρός να ζητήσει ως νομάρχης συγγνώμη από τους πολίτες της Λάρισας για την αδιαφορία του και την ολιγωρία για τις παραπάνω διαπιστώσεις και να καταγγείλει τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, αυτός εκφράζει την «ικανοποίηση» του από την απάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Μπαλτά, ο οποίος τον ενημέρωσε «ότι το πρόβλημα δεν είναι έντονο» και «πλήρη εικόνα θα έχει το υπουργείο όταν θα εγκατασταθεί το δίκτυο της μέτρησης αέριας ρύπανσης στο οποίο θα μετέχει και η Λάρισα».
Αλήθεια, κ. νομάρχα ποιος ευθύνεται για την ελλιπή λειτουργία των σταθμών μέτρησης από το 2001 που δημιουργήθηκε με το Β’ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» μέχρι σήμερα; Μήπως η διεύθυνση περιβάλλοντος της νομαρχίας, η οποία λόγω «διοικητικών δυσκολιών και μέσων», όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τους αέριους ρύπους του Μαϊου 2008, δεν μετρά το σύνολο των ρύπων και δε λειτουργεί συνεχώς;
Αλήθεια κ. νομάρχα, ποιος ευθύνεται για τη μη ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου που θα περιλαμβάνει την επαρκή ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της τοπικής αέριας ρύπανσης και συγκεκριμένες προτάσεις για τις αναγκαίες παρεμβάσεις;
Αλήθεια, κ. νομάρχα, ποιος ευθύνεται για τη μη ύπαρξη των αναγκαίων μηχανισμών ελέγχου τη στιγμή που και ο τελευταίος πολίτης γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα και το νομό μας είναι ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραβάσεων;
Το σοβαρό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο νομό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά «τρικ» και «δέσμες ιδεών», ούτε δικές σας.,ούτε του κ. Μπαλτά (ΥΠΕΧΩΔΕ), προσπαθώντας να αποπροσανατολίσετε τους πολίτες για να αποκρύψετε τις πολιτικές ευθύνες από «τα έργα και ημέρες» της νομαρχίας και του ΥΠΕΧΩΔΕ για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο νομό».

πηγή: Ημερήσιος Κύρηκας

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: