Η οικοτουριστική ανάπτυξη της λίμνης Καλλιπεύκης

από την Ελευθερία και την Μαρίνα Αποστολοπούλου

Η μελέτη για την οικοτουριστική ανάπτυξη της λίμνης Καλλιπεύκης, η οποία αφορά στο σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της λίμνης από σήμερα, έως και την επανασύστασή της και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, παρουσιάστηκε χθες στην Καλλιπεύκη.Τη σχετική ημερίδα με στόχο τη δημόσια διαβούλευση, διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή έχει αναλάβει και την εκπόνησή της.Όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ Φώτης Γκουπας σε μήνυμα που απέστειλε, στόχος είναι: «Μέσα από τις απόψεις και τις προτάσεις που θα ακουστούν, να συμφωνήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της λίμνης και την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας που έχουμε μέχρι σήμερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το σύνολο των φορέων της περιοχής».

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν επισήμανε ο Περιφερειάρχης, από την αποκατάσταση του υγροτόπου αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής. Παράλληλα αναμένεται η ενδυνάμωση του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισμός, η οικοτεχνία, η γυναικεία συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

Μέσα σε 5 χρόνια, επιδιώκουμε να υπάρχει, σε υψόμετρο 1000 μέτρων ένας υγρότοπος και ταυτόχρονα ένας πόλος φυσικής ομορφιάς και τουρισμού, με υπερτοπική σημασία. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το δασικό πλούτο της Καλλιπεύκης, την υψηλή αισθητική του ορεινού τοπίου, τον πλούσιο λαογραφικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλούτος της περιοχής για βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη.
Η χρονική συγκυρία, τόνισε χαρακτηριστικά, για τη χρηματοδότηση του έργου είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Εκ μέρους των διοργανωτών, η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κων. Ζαμπούνη, σε χαιρετισμό της, ανέφερε ότι, η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη των συμμετοχικών διαδικασιών για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της οικοτουριστικής ανάπτυξης της λίμνης Καλλιπεύκης και πρόσθεσε ότι στόχος είναι, μέσα από τις απόψεις και τις προτάσεις που θα διατυπωθούν να προκύψει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής, προκειμένου να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξή της και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Γι’ αυτό και επιδιώκουμε, τόνισε η κ. Ζαμπούνη τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας που έχουμε μέχρι σήμερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το σύνολο των φορέων της περιοχής.
Εκ μέρους του ΕΚΒΥ, η μελετήτρια και κεντρική ομιλήτρια της συνάντησης κ. Μ. Κατσακιώρη ανέφερε ότι σκοπός της συνάντησης είναι η αποσαφήνιση των στόχων και του περιεχομένου της μελέτης.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε παρουσία της αντινομάρχη Λάρισας κ. Ρ. Καραλαριώτου, των δημάρχων Γόννων κ. Αν. Τόλιου και Κάτω Ολύμπου κ. Ν. Βαλσαμόπουλου, της προέδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων Λάρισας κ. Ειρ. Παπαιωάννου, διευθυντών υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του διευθυντή ΕΘΙΑΓΕ δρ. Χρ. Τσαντήλα καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής και πολλών κατοίκων.

Το περιεχόμενο της μελέτης

Πιο συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Μελέτη οικοτουριστικής ανάπτυξης της λίμνης Καλλιπεύκης» αφορά στη διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς, επίσης, το σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της Λίμνης Καλλιπεύκης. Η μελέτη θα αφορά στην περίοδο από σήμερα έως και την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

– Η Α’ Φάση περιλαμβάνει τον καθορισμό των σκοπών της μελέτης, την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης, καθώς και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας.

– Η Β΄ Φάση αφορά στη διεξαγωγή έρευνας κοινού για τους δυνητικούς επισκέπτες της περιοχής, την αποτύπωση των προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών και τον προσδιορισμό του οράματος για την ανάδειξη και προβολή των φυσικών πόρων της περιοχής.

– Τέλος, κατά τη Γ’ φάση του έργου θα γίνει λεπτομερής προσδιορισμός των προτεινόμενων έργων και δράσεων για την οικοτουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής της Καλλιπεύκης. Θα δοθούν επίσης χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τεχνικές προδιαγραφές και στοιχεία για τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης στην τοπική κοινωνία και στους εμπλεκόμενους φορείς.

Να σημειωθεί ότι σε ανάλογη κοινωνική διαβούλευση, που είχε πραγματοποιηθεί πέρυσι την Άνοιξη, συμφωνήθηκε η επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης στα 1000 μ. ύψος και σε 5.000 στρέμματα έκτασης. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την αποκατάσταση του υγροτόπου αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής. Παράλληλα αναμένεται η ενδυνάμωση του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισμός, η οικοτεχνία, η γυναικεία συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Σε συνδυασμό με την κατασκευή υποστηρικτικών έργων υποδομής, όπως οδικού δικτύου και χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών, η επαναδημιουργία της λίμνης θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: