Εργο περιβαλλοντικής σημασίας η μερική εκτροπή του Αχελώου

Ο νομάρχης Λάρισας, με την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Πανθεσσαλικής Επιτροπής (ΠΑΣΕ) για τον Αχελώο, με αφορμή τις δηλώσεις κατά της εκτροπής του Αχελώου που έκανε ο βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης και όσοι πολεμούν το έργο της μερικής εκτροπής του Άνω Ρου του Αχελώου είναι μακράν της πραγματικότητας. Και εκπλησσόμεθα διότι ο θεσμικός τους ρόλος επέβαλε μια καλύτερη και σφαιρικότερη και όχι μια μονομερή γνώση των πραγμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης και όσοι εκφράζουν παρόμοιες απόψεις αγνοούν καταφανώς ότι η μερική εκτροπή του Αχελώου όπως προωθείται σήμερα είναι το μεγαλύτερο ίσως περιβαλλοντικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και τούτο γιατί, χωρίς να βλάπτει καθόλου τον Αχελώο, αλλά αξιοποιώντας τα περισσεύματα, θα δώσει ζωή σε μια Θεσσαλία που έχει ήδη αγγίξει τα όρια της ερημοποίησης. Περιβάλλον δεν είναι μόνο η Αιτωλοακαρνανία, το οποίο εμείς πρώτοι θέλουμε να διαφυλαχτεί.

Περιβάλλον είναι και η Θεσσαλία για την οποία όλοι αυτοί οι όψιμοι περιβαλλοντολόγοι δεν έχουν τίποτε σοβαρό να προτείνουν.

Ειλικρινά μας απογοητεύει η τοποθέτηση αυτή του βουλευτή για ένα έργο που και η κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ορθώς στήριξαν. Ως Νομαρχία, αλλά και ως ΠΑΣΕ ετοιμάζουμε ήδη πλήρη φάκελο με τα πραγματικά στοιχεία του έργου που θα σταλεί στον κ. Μητσοτάκη για ενημέρωσή του. Και τον καλούμε, όποτε επιθυμεί, να έλθει και στη Λάρισα και να του δείξουμε από κοντά και το πρόβλημα αλλά και τις προσεκτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα στον Αχελώο».

εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυκας

Επιτακτική η ανάγκη της λήψης μέτρων προστασίας του Πηνειού

O Πηνειός ενδέχεται να μην πληροί τους στόχους της οδηγίας – πλαίσιο για τα ύδατα» απαντά ο επίτροπος Περιβάλλοντος Στ. Δήμας στην απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη όσον αφορά στη μόλυνση του ποταμού Πηνειού στη Θεσσαλία.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε στην ερώτησή του το έντονο πρόβλημα ρύπανσης που αντιμετωπίζει ο Πηνειός από τα φυτοφάρμακα που εκχέονται σε αυτόν αλλά και τα απόβλητα των τυροκομικών και ελαιουργικών μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή. Ο Δ. Παπαδημούλης ρωτούσε ακόμη την Κομισιόν αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εφαρμογή νέων τεχνολογικών μεθόδων κατεργασίας της ελιάς που αποδεικνύονται πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
Ο κ. Δήμας δηλώνει ότι «η Επιτροπή γνωρίζει τα προβλήματα ρύπανσης στη λεκάνη απορροής της Θεσσαλίας που περιλαμβάνει τον Πηνειό, τα οποία οφείλονται στις απορρίψεις λυμάτων ή/και στην εντατική γεωργία» και υπογραμμίζει την ευθύνη των ελληνικών αρχών να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα ποιοτικά πρότυπα που καθορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας – πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της πρόσφατης οδηγίας για τα ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος στο πεδίο της πολιτικής για τα ύδατα (2008/105/ΕΚ).
Συγκεκριμένα, ο επίτροπος υπογραμμίζει ότι «η οδηγία-πλαίσιο 2000/60/EΚ για τα ύδατα (ΟΠΥ) προβλέπει την προστασία των πάσης φύσεως επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με την υποχρέωση να προλαμβάνεται τυχόν υποβάθμιση της κατάστασής τους και να αποκτήσουν καλή κατάσταση, κατά κανόνα, έως το 2015» και ότι «οι ελληνικές αρχές οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα βάσει του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής και να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος που καθορίζει η οδηγία 2008/105/EΚ».
Επιπλέον, τονίζει ότι «τα σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής και τα προγράμματα μέτρων πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009». Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των έργων για διάφορα μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης ή διαχείρισης των λυμάτων, ο επίτροπος Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι αυτή μπορεί να καλυφθεί είτε από τα σχετικά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα είτε από το κλαδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» ή το «πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013» για την Ελλάδα. Ωστόσο, στο τέλος της απάντησής του, δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «ότι η επιλογή έργων και τελικών δικαιούχων, καθώς και η υλοποίηση των έργων σε καθημερινή βάση, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».
Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:
«Είναι επιτακτική ανάγκη να λάβουν οι ελληνικές αρχές μέριμνα για τον Πηνειό, τον ποταμό με τα νερά του τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι αλλά και ο χρονικός ορίζοντας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξή τους είναι πολύ αυστηροί και απαιτούν τη συντονισμένη δράση των αρμοδίων φορέων, της τοπικής κοινωνίας αλλά και των οικονομικών παραγόντων της περιοχής για να επιτευχθούν».

http://kirikas.com.gr/index.php?itemid=6326

Μπήκε το νερό στη… λίμνη Καλλιπεύκης!

Εφημερίδα Ελευθερία

«Ιστορικό» χαρακτήρισε ο νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός το χθεσινό γεγονός της υπογραφής της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης ανασύστασης της λίμνης Καλλιπεύκης. Η σχετική σύμβαση μεταξύ Νομαρχίας και αναδόχου εταιρίας υπεγράφη χθες και ο κ. Κατσαρός δεν έκρυβε την ικανοποίησή του από τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την ανασύσταση της λίμνης, κάνοντας λόγο και για την επίτευξη ενός προσωπικού στόχου. Ο κ. Κατσαρός επισήμανε πως η ανασύσταση της λίμνης έχει αναπτυξιακή – τουριστική και περιβαλλοντική διάσταση, ενώ θα δώσει λύσεις στο θέμα της άρδευσης και στο θέμα του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα.
Η σύνταξη της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε πέντε μήνες, ενώ σε ό,τι αφορά στην πορεία υλοποίησης του έργου, ο κ. Κατσαρός εμφανίστηκε βέβαιος για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ και την ολοκλήρωσή του μέχρι το 2013. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική και καίρια τη συμβολή του Λαρισαίου υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά στην υλοποίηση του έργου. Η σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτη, μελέτης οδοποιίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υδραυλικής, γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης. Επίσης ο κ. Κατσαρός τόνισε ότι από την Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει γίνει η αγροτοοικιστική μελέτη, η μελέτη για τις καλλιέργειες της περιοχής και η μελέτη επιπτώσεων, ενώ όπως είπε στο πακέτο της χρηματοδότησης του έργου θα περιλαμβάνεται η αποζημίωση των κτάσεων που θα κατακλυστούν, η ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής κ.ά. Σημειώνεται ότι τη μελέτη θα εκπονήσει σύμπραξη γραφείων μελετών και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 372.500 ευρώ περίπου.
Σε ό,τι αφορά μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία της επανασυσταθείσας λίμνης χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η καταλαμβανόμενη έκταση θα ανέλθει στα 4.566 στρέμματα, το υψόμετρο του υπερχειλιστή θα είναι στα 1.000,00 μέτρα, το υψόμετρο επίχωσης (όπου απαιτείται) θα βρίσκεται στα 1.000,60 μέτρα, η ολική χωρητικότητα θα είναι 18.800.000 κυβικά μέτρα, η διαθέσιμη ποσότητα θα είναι 1.225.200 κυβικά μέτρα και η αρδευόμενη έκταση 3.500 στρέμματα. Το μέγιστο βάθος νερού θα είναι 6,60μ. και το μέσο βάθος νερού 2,80μ.
Α.Ψ.

Δορυφορική πυρανίχνευση σε Κίσσαβο-παράλια

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 1 εκ. ευρώ από την «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την προστασία από τις πυρκαγιές του δασικού πλούτου του νομού και ιδιαίτερα του Κισσάβου και των παραλίων όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, παρουσίασε χθες ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός.

Πιο συγκεκριμένα η Νομαρχία Λάρισας, θέλοντας να θωρακίσει το νομό στον τομέα αυτό με τα πιο σύγχρονα μέσα, πέτυχε να εντάξει στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ένα πολύ προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα Πυροπροστασίας, κόστους 1 εκατ. ευρώ. Η Νομαρχία Λάρισας είναι από τις πρώτες σ’ όλη τη χώρα που εγκαθιστά ένα τέτοιο σύστημα. Όπως ανέφερε ο νομάρχης, «το έργο έχει σαν τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας Όρους Κισσάβου».

Βασικός στόχος είναι:
-Να παρακολουθείται δορυφορικά το δασικό σύμπλεγμα του Κισσάβου
-Να υπάρχει άμεση προειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς
-Να εξασφαλίσει υπερσύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην κατάσβεση των πυρκαγιών
-Να ασκεί πρόληψη για τη μη εκδήλωση πυρκαγιών.
Πρόκειται δηλαδή για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ό, τι αφορά τη δασοπροστασία .

Το Σύστημα θα χρησιμοποιεί :

-τηλεματική μέθοδο επόπτευσης των δασών,
-σχεδιασμό γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
-δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των Φορέων που εμπλέκονται»

Πλαισιωμένος από τους αντινομάρχες κ. Ρ. Καραλαριώτου και κ. Χρ. Καλομπάτσιο, το διοικητή Πυροσβεστικής νομού Λάρισας κ. Ιων. Αρσενίου , τους διευθυντές Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Β. Κουκοτίμπα και ν. Λάρισας Γ. Παράσχο, τους δασάρχες Αγιάς κ. Β. Μιχαλέ και Ελασσόνας κ. Θ. Καραμάνο, το διευθυντή Προγραμματισμού κ. Γ. Μπαξεβάνο και τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας κ. Χρ. Κραμπούζη, ο κ. Λουκάς Κατσαρός εξήγησε:

«Με απλά λόγια θα δημιουργήσουμε βάσεις δεδομένων που θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν πρωτίστως στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών, ακολούθως στην αντιμετώπισή τους και τέλος στην αποκατάσταση των ζημιών. Μεγάλες βάσεις δεδομένων θα συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία τοπογραφικά, περιβαλλοντικά, μετεωρολογικά, κλιματικά για να εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ειδικά και να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το βαθμό επικινδυνότητάς της.

Όλα τα δεδομένα για τη βλάστηση, για το μικροκλίμα, για τις καιρικές συνθήκες για τη μορφολογία του εδάφους θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα μοντέλο προσομοίωσης της διάδοσης πυρκαγιών. Θα εντοπίσουμε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει βλάστηση πιο εύφλεκτη, με κλιματικά και μετεωρολογικά στοιχεία που ευνοούν την ανάφλεξη πυρκαγιών, με γεωγραφική θέση και μορφολογία εδάφους που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.
Δορυφόροι, συστήματα πυρανίχνευσης, ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και συστήματα πλοήγησης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε πραγματικό χρόνο αφενός θα μας ενημερώνουν για πιθανούς κινδύνους και αφετέρου θα καθιστούν εφικτή την έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων και τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων. Ακόμα και στις περιπτώσεις καταστροφών θα είμαστε σε θέση να κάνουμε σύντομα αποτίμηση του εύρους των καταστροφών και έγκαιρο σχεδιασμό για την αποκατάστασή τους.

Στο κτίριο της Νομαρχίας θα λειτουργεί Επιχειρησιακό Κέντρο Διαχείρισης Πυροπροστασίας (Ε.Κ.ΔΙ.ΠΥ) σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Δασών του νομού. Θα εκπονούνται σενάρια και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την ασφάλεια των επισκεπτών, τη διενέργεια επιχειρήσεων διάσωσης και εκκένωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κλπ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη:

– συμπλήρωση και αναδιάταξη των υφιστάμενων υποδομών,
– εκπαίδευση προσωπικού στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ),
– δημιουργία διαδικτυακής πύλης, ημερίδες, διανομή έντυπου υλικού για την ενημέρωση των πολιτών».

Και ο κ. Κατσαρός κατέληξε: «Ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του νομού μας είναι ο δασικός του πλούτος. Η Νομαρχία Λάρισας κάθε χρόνο –σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κράτους και τις εθελοντικές οργανώσεις, δίνουμε μεγάλη μάχη, έχοντας επιτύχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Τους ευχαριστώ όλους για την προσφορά τους. Όμως, είναι χρέος μας να εκσυγχρονιζόμαστε διαρκώς και να μην εφησυχάζουμε. Με το νέο σύστημα αποκτάμε ένα ακόμη όπλο για τη μεγάλη αυτή μάχη».

Το video από την εκπομπή eco-news του skai